Skip to main content

Dne 6. listopadu se konal historicky první mediální pubquiz spolku Faktory. Kvíz probíhal v prostorách pivnice Kateřínské 10. Jako organizační tým jsme se sešli již od 18 hodin pod taktovkou hlavního organizátora, Svatomíra Urbana.

Okolo půl sedmé dorazila Dita Vojnarová z Českého rozhlasu Olomouc, která přišla natočit reportáž o naší akci, součást našeho partnerství s ČRo. Výsledná reportáž byla vysílána 7. listopadu v 15:10 v rámci živého vysílání zpravodajství ČRo a můžete si ji poslechnout zde.

Kolem sedmé hodiny večerní dorazila většina účastníků kvízu. Celková kapacita byla přibližně 60 studentů. Ti byli převážně ze žurnalistiky, ale účastníci pocházeli i z ostatních kateder a fakult, včetně Přírodovědecké a Pedagogické fakulty. Tým organizátorů pak zajišťoval průběh akce od příchodu účastníků až po organizaci kvízu.

Účastníci nás překvapili i svými maskoty. Tým Liboři přivedl maskota Libora z podniku Hospoda U Magora, zatímco tým Vysušené Loužičky měl Čmeláka z Příběhu Včelích Medvídků, od čehož odvodili svůj název.

Kvíz jsme zahájili po sedmé večer, a úvodní slovo patřilo předsedovi grémia, Martinu Kubešovi. Ten přivítal účastníky, poděkoval partnerům akce (Kateřinská 10, Český rozhlas Olomouc, Rodinné vinařství Čechovi v Bzenci, Muž přes palubu a UPoint) za dary a představil pravidla kvízu. Následně slovo převzal moderátor kvízu František Smetana, který seznámil účastníky s pravidly hry.

Kvíz se skládal z 56 otázek, 5 kol a 10 různých okruhů, jako například Aktuality, TV Nova, Poznej Moderátory, Svět influencerů, Znělky, Reportáže, mediální bizarnosti či politická reklama.

Po každém kole následovalo sčítání bodů, a během přestávek probíhaly diskuse mezi týmy ohledně odpovědí, což přispělo k dobré náladě a smíchu v průběhu celého večera.

Kolem jedenácté večer jsme došli k téměř koneci kvízu. Martin znovu převzal slovo, poděkoval partnerům, Týmu Pub Kvízu a Františkovi za moderaci. Poté přešel k vyhlašování vítězů. Třetí místo obsadil tým Liboři, druhé místo tým Kuřecí směs Paradis a první místo tým Vysušené Loužičky.

Následovala ještě bonusová otázka č. 56 o délce seriálu Přátelé v minutách, kterou vyhrál tým Suckers s odhadem 5190 minut, což byla správná odpověď.

Po vyhlášení jsme se osobně poděkovali účastníkům a postupně jsme všichni odešli.

Na závěr bych chtěl poděkovat svému týmu za podporu během příprav a také Tomáši Achilasovovi, který pracoval jako fotograf během celého večera. Dále děkujeme našim partnerům za spolupráci a těšíme se na další akce.

Link na zoneramu: Mediální Pub Quiz