Skip to main content

Dne 17. června 2024 se jako spolek Faktory účastníme Dne L!dských práv na SŠ Čichnova v Brně s naším workshopem „JE TO KAMPAŇ!“.

Školení povedou Martin Kubeš a Svatomír Urban.

V rámci našeho workshopu účastníci zjistí, jak se snaží komunikovat politické strany, jak se snaží získat hlasy a co stojí na pozadí všech marketingových kampaní. Workshop se skládá jak z teoretické, tak i praktické části. V teoretické části účastníci zjistí, jak kampaně probíhají, jak probíhají výzkumy publika, kolik to stojí a jaké jsou psychologické následky kampaní jako takových. V praktické části si pak účastníci vyzkouší prezidentskou kampaň. V rámci této části si pak účastníci vyzkouší segmentaci publika, návrh sloganu, loga a nakonec i vlastní vizuál plakátu.

Den L!dských práv se koná od 9 hodin v prostorách Střední školy Čichnova v Brně v rámci projektového dne lidských práv, kdy místo výuky probíhají diskuze a workshopy s odborníky a vyučujícími.