Skip to main content

Ve dnech 26. až 28. dubna se naši členové Theo a Martin účastnili třídenního školení pořádaném organizací NESEHNUTÍ na téma Genderově podmíněné násilí. Školení bylo hrazené z rozpočtu EHP a Norských fondů a bylo součástí projektu You*th online se zaměřením na prevenci násilí v online i offline prostorech.

Vedoucí akce Nika Mazániková a Ado Schejbal nás hned na úvod vyzvali k otevřené debatě o složitostech pojmu gender a s ním související nerovnosti v různých společenských rovinách. Během jednotlivých diskuzí jsme se dotýkali zejména nebezpečí striktního binárního rozdělení lidí a s ním spojených stereotypů, vedoucích k rozdílům v platech, pracovních příležitostech a sníženému pocitu bezpečí v prostředích tradičně dominovaných muži.

Program se po krátké pauze překlenul do bodu, kde jsme sdíleli vlastní zkušenosti s genderovou nerovností ve školském prostředí a její dopady na studenty a studentky s cílem vytvoření seznamu možných řešení negativních důsledků genderové nerovnosti.

Závěrem dne jsme dostali příležitost vyzkoušet si workshop Bez násilí. Ten je zaměřený na vzdělávání zejména studentů o odlišných formách násilí včetně šikany, xenofobie, partnerského a sexuálního násilí a kyberšikany.

Tak jako v předchozích aktivitách, i tady organizátoři kladli důraz na zapojení všech účastníků do diskuzí k jednotlivým bodům prezentace, v jejímž rámci také představili statistiky bořící mýty o obětech násilí, znásilnění a násilí v rodině. Prezentaci jsme ukončili představením seznam spolků a institucí kam se obrátit v případě, kdybychom se sami stali nebo někdo v našem okolí stal obětí násilí jako jsou Bílý kruh bezpečí nebo Modrá linka.

Druhá část workshopu se věnovala modelovým situacím šikany ve školách a kolektivech. Zhodnocovali jsme, proč se oběť stala terčem šikany, dopad šikany na její život a jak oběť dále podpořit.

Poznatky ze školení jsme následující dva dny přetvářeli v uměleckou instalaci ve spolupráci s uměleckým souborem Cejla. Výsledek jsme instalovali v několika brněnských čtvrtích, kde jsme dále pozorovali, jak místní reagovali na neznámý podnět.

Přes prvotní rozpaky se nakonec blíže centru města několik skupin odhodlalo s bytostí vyfotit; v případě dětí ji dokonce obejmout nebo s ní mluvit. Bytost jsme nakonec zanechali v Základně Tři Ocásci, kde NESEHNUTÍ slíbilo bytost pojmenovanou Entita dále zpřístupnit návštěvníkům jako maskota inkluzivity a safe-spacu.

Na akci jsme se školili, jak budovat inkluzivní a bezpečnou komunitu a fungovat v rámci participativního řízení. Akci zachytila ve své fotoreportáži Andrea Špak, jejíž všechny fotky si můžete prohlédnout v její galerii, případně výběr zde.