Faktory jsou spolek kreativních duší, které chtějí performovat, designovat, diskutovat a budovat safe-space pro všechny, kteří takové zázemí potřebují.

Příběh našeho spolku

Faktory vznikly jako spolek studentů, které zajímají média, reklama, marketing, design, užité umění a vlastně všechna možná kreativa. Spojuje nás myšlenka vytvoření unikátního a bezpečného místa pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat, tvořit, diskutovat a v neposlední řadě také pomáhat ostatním.

Co jsou naše aktivity a cíle?

Podporujeme všechny kreativní duše. Děláme školení, tvoříme fungující a tolerující komunitu a snažíme se zvyšovat povědomí o kreativním odvětví a práci s informacemi.

DISKUZE

Organizujeme diskuse a besedy s odborníky i studenty z různých oborů na rozličná témata, která nás zajímají.

ŠKOLENÍ

Co umíme, to rádi předáme dál! Pořádáme různě tematicky laděná školení na témata, která spadají pod náš spolek.

SAFE-SPACE

Zakládáme si na tom, abychom ve spolku poskytli bezpečné místo všemu našemu členstvu a abychom byli maximálně inkluzivní.

PROMÍTÁNÍ, EVENTY A PERFORMANCE

Jsme otevření všem kreativním duším, kteří se chtějí podílet na osobním rozvoji a chystat rozličná interaktivní představení.

KOMUNITA

Naším cílem je vybudovat autonomní multifunkční komunitní centrum, jako bezpečné zázemí pro všechny kreativce.

Naše projekty

Nadcházející projekty

Zde najdete výpis všech plánovaných, či probíhajících projektů. Pořádáme vzdělávací akce, performance a komunitní projekty. Naším dlouhodobým cílem je založení autonomního komunitního centra, které poskytne zázemí nejen pro naše aktivity, ale i pro všechny osoby, které hledají klidný prostor pro práci, chtějí se seznámit či mají zájem o inspirativní a tvůrčí prostory.

  • Politický marketing z levicových perspektiv
  • Komunitní centrum
Politický marketing z levicových perspektiv

Politický marketing z levicových perspektiv | 27. 3. od 17:15

Křížkovského 513/12, učebna 2.18

V rámci diskusního cyklu Politický marketing ze všech perspektiv jsme sezvali mediální pracovníky a marketéry tradičních i nových levicových stran, aby nastínili svůj pohled na marketingovou problematiku a výzvy a příležitosti, kterým čelí současná levice. Diskutovat budou zástupci stran KSČM, ČSSD, Zelených, Levice a Budoucnosti.

Komunitní centrum

Autonomní komunitní centrum v Olomouci | probíhající

Chceme vybudovat autonomní komunitní safe-space centrum, ve kterém budou lidé moct bezúplatně pořádat akce, výstavy, performance a kde by mohli v klidu pracovat. Či takové centrum využít jako prostor pro sdílení jídla, jako útočiště ve stavu nouze nebo jako prostor pro seznámení se s novými přáteli.

Naše projekty

Proběhlé projekty

Zde najdete výpis projektů, které jsme organizovali, či na kterých jsme se podíleli. Pokud chcete s námi zorganizovat nějaký projekt a vidíte, že již proběhl, nesmutněte! Velmi rádi zorganizujeme podobnou akci v blízké době znovu.

  • LGBTQ+ discussion
  • PowerPoint Night
  • Public Speaking bez omáčky
LGBTQ+ discussion

LGBTQ+ discussion | 15. 3. 2023 od 19:00

Kaple božího těla, Univerzitní 226, 779 00 Olomouc

Diskuse o situaci LGBTQ+ lidí v České republice. Na události se budou podílet Markéta Janů z Ollove, Lenka Králová z Transparentu a Dr. Fafejta z Univerzity Palackého v Olomouci. Večerem bude za spolupráce s ESN UP Olomouc provázet Martin Kubeš z našeho spolku Faktory. Probírat se bude jak právní a praktická situace lidí s jinou orientací, tak i mediální vlivy na jejich situaci, vyplývající z mediální reprezentace a stereotypizace.

PowerPoint Night

PowerPoint Night | 30. 11. 2022

Uspořádali jsme PowerPoint Night, ze které se následně vyklubalo společné sledování filmu. Seznámili jsme se, utužili studentské vztahy na univerzitě a zároveň se nám podařilo udělat spolku dobré jméno na přírodovědecké fakultě UP.

Public Speaking bez omáčky

Public Speaking bez omáčky – školení | 28. 4. 2022

Pro spřátelenou organizaci ESN UP Olomouc jsme si připravili přednášku o prezentačních dovednostech a public speaking, při které jsme zmínili i specifika interkulturní komunikace a na co si dávat pozor.

thin

Spřízněné organizace

Náš hvězdný tým

Martin Kubeš

Předseda grémia

Svatomír Urban

Člen grémia

Bc. Michaela Vojtěchovská

Člen grémia

František Smetana

Člen spolku

Bc. Dominik Petýrek

Člen spolku

Bc. Michal Plánka

Člen spolku

Martin Málek

Člen spolku

Chcete se zapojit či nám pomoct? Ozvětě se nám!

Email

Telefon

© 2022-2023 Faktory, z. s.