Skip to main content

Poznejte naše grémium

Grémium spolku je vedoucím orgánem spolku. Koordinuje jeho aktivity a stará se o řádný chod spolku.

Martin Kubeš

předseda grémia

Martin Kubeš je marketér a idea maker, specializující se na politický a sociální marketing a komunikaci. Vystudoval sociálně-správní činnost, momentálně studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor politická komunikace a politický marketing & žurnalistika. Mezi jeho záliby patří čtení, sledování surrealistických filmů a potulování se po galeriích.

Svatomír Urban

člen grémia pro partnerství

Svatomír Urban je studentem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má za sebou pracovní zkušenosti zejména jako event manager a má přehled o olomoucké scéně, ať se již jedná o soukromá sektor a domlouvání spolupráce s podniky a firmami, tak i co se týče neziskového sektoru a spolupráce s dalšími spolky.

Mgr. Michaela Vojtěchovská

člen grémia pro organizační záležitosti

Michaela Vojtěchovská vystudovala aplikovanou geografii a geoinformatiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na dotačních programech ve firmě Envipartner či jako fullstack developerka v MKMV advisory group. Vystudovala magisterský program Geoinformatika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Momentálně studuje doktorský program a pracuje jako výzkumnice na Univerzitě Palackého a Masarykově unierzitě. Ve svém výzkumu zabývá zejména eye-trackingovými technologiemi.

Poznejte členy spolku

František Smetana

office manager

František Smetana studuje ekonomicko-manažerská studia a evropská studia a diplomacii na Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval studijní pobyt ve Finsku. Zaměřuje se zejména na oblast ekonomie a managementu. Ve spolku Faktory zastává funkci office managera.

Mgr. et Mgr. Eliška Krahulíková

člen spolku

Eliška Krahulíková vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor historii a muzejní a galerijní pedagogika. Nyní nadšeně vědomosti předává dál, při výuce na základní škole. Ve volném čase se věnuje umělecké tvorbě, četbě knih a a procházkami přírodou.

Mgr. Dominik Petýrek

člen spolku

Dominik Petýrek vystudoval na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnoval zejména Evropské unii, diplomacii a politickému marketingu. Má za sebou půlroční zkušenost z Bruselu v rámci českého předsednictví v Radě EU, profesně se věnuje zejména občanskému vzdělávání a/nebo projektovému řízení. Momentálně pracuje pro úřad vlády.

Tomáš Gros Němeček

člen spolku

Tomáš Gros je studentem na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde si zvolil studijní program Politický marketing a politická komunikace v kombinaci s Politologii. Zajímá se především o českou politiku, ale i o světovou politiku. Je členem politické organizace. Svůj čas věnuje především studiu, ale také sportu a čtení knih.

Martin Málek

člen spolku

Martin Málek je studentem na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde si zvolil studijní program Politický marketing a politická komunikace v kombinaci s evropskými studiemi. Zajímá se především o českou politiku a společenské dění, svůj čas věnuje zdokonalování svých dovedností a rozšiřování obzorů a vědomostí v rámci oboru, jenž studuje. Oblasti, kterým se věnuje primárně, jsou politická komunikace, sociální sítě a média.

Mgr. Michal Plánka

člen spolku

Michal Plánka v současné době studuje magisterský program Geoinformatika a geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci diplomové práce zkoumá hodnocení kriminality v Česku z pohledu geografie. Dva roky působil jako lektor a edutainer v interaktivním muzeu popularizace vědy Pevnosti Poznání v Olomouci. Příležitostně se věnuje dronům a designu.

Lukáš Modrý

člen spolku

Lukáš Modrý studuje informatiku se specializací na vývoj softwaru a programování. Mimo práci jako IT specialista se zabývá různými sportovními aktivitami. Pohybuje se v Olomouci a na znojemsku.

Denis Ivanov

člen spolku

Denis je původem z Ukrajiny, přestěhoval se do Olomouce, kde je studentem na Univerzity Palackého v Olomouci. Studuje filosofii a evropská studia a diplomacii. Pracuje jako QA pro technologickou firmu.

Andrea Hupková

člen spolku

Andrea Hupková dvooborově studuje Filmová studia a Archeologii. Má za sebou studium grafického designu, které ji i nadále ovlivňuje v každodenním životě, a zajímá ji především umění, móda a různá kreativní činnost.

Michaela Přidalová

člen spolku

Michaela Přidalová je studentkou pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Je aktivním členem a lektorem Amnesty International. Zajímá se převážně o lidská práva, rovnoprávnost a kulturu, za kterou ráda vycestuje.

Tomáš Achilis

člen spolku

Tomáš Achilis studuje žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Při vymýšlení otázek do mediálních pubkvízů tedy zužitkuje nejen roztodivné statistiky nejrůznějších porno serverů, ale i vědomosti nabyté v posluchárnách na Křížkovského 14. Mimo hanáckou metropoli ho nejčastěji najdete v jesenických horách, protože jak pravil Goethe: Nade všemi vrcholky je klid.

Staň se jedním z nás a pojď pracovat na skvělých projektech!